Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Aktualizace výzvy č. 129 OPZ

Upozorňujeme žadatele, že u výzvy č. 129 OPZ zaměřené na podporu sociálního podnikání byla prodloužena lhůta pro předkládání žádostí o podporu a navýšena alokace.

Žádosti o podopru mohou OSVČ, obchodní korporace, NNO a sociální podniky předkládat do 28. 6. 2019 12:00. Celkem je k dispozici 200 mil. Kč. Dotazy lze pokládat prostřednictvím klubu výzvy v diskusním fóru.


 
Uveřejněno: 21. 11. 2018
 
Aktualizováno: 21. 11. 2018
 
 
Určeno pro: Žadatel