Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Informace o otevřené výzvě č. 002 - Budování kapacit sociálních partnerů

<p> Výzva OPZ č. 002 Budování kapacit sociálních partnerů je otevřena k přijímání projektových žádostí do 31. 12. 2015 12:00 hod. </p> <p> &nbsp; </p> <p> &nbsp; </p>

Dovolujeme si Vás upozornit, že je stále možné předkládat projektové žádosti do výzvy č. 002 Budování kapacit sociálních partnerů. Pro více informací o výzvě klikněte zde.

Vzhledem k nastavení hodnotícího procesu a omezené finanční alokaci na obě části výzvy (průběžná výzva) doporučujeme předložit projektovou žádost s dostatečným časovým předstihem před ukončením výzvy.


 
Uveřejněno: 6. 10. 2015
 
Aktualizováno: 6. 10. 2015