Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Budování kapacit sociálních partnerů

Číslo: 002

Platnost od: 30. 6. 2015 08:00

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF

Typ výzvy: otevřená

 

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 30. 6. 2015.

Oprávněnými žadateli jsou:

a) Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR:

  • Svaz průmyslu a dopravy ČR
  • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
  • Českomoravská konfederace odborových svazů
  • Asociace samostatných odborů
b) Organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost je minimálně do konce roku 2015.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 24. 6. 2015
 
Aktualizováno: 14. 3. 2017