Zpět

Informace řídicího orgánu pro MAS č. 7

Upozorňujeme, že řídicí orgán OPZ vydal informaci č. 7 určenou místním akčním skupinám, která se týká doručování akceptačních dopisů a změn webu ESFCR.


 
Uveřejněno: 11. 8. 2016
 
Aktualizováno: 22. 8. 2016
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce