Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Navýšení alokace výzvy na podporu podnikového vzdělávání zaměstnanců II

Upozorňujeme, že alokace výzvy č. 097 OPZ byla navýšena na 2 250 000 000 Kč.

Bodová hranice posledního podpořeného projektu je po navýšení alokace výzvy (s přihlédnutím k již odstoupeným projektům) 69,2 bodu. Upozorňujeme, že tato hranice se může vlivem odstoupení dalších projektů ještě změnit. Seznam podpořených projektů bude aktualizován po ukončení procesu vydávání právních aktů.


 
Uveřejněno: 14. 1. 2020
 
Aktualizováno: 14. 1. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce