Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Číslo: 097

Platnost od: 15. 3. 2019 06:00

Platnost do: 15. 5. 2019 17:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 3. 2019 08:00

Alokace v Kč: 2 250 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:02:35

Specifický cíl:
  • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
  • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.3 Adaptabilita pracovní síly
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Bodová hranice posledního podpořeného projektu: 66,3 bodu.

Soubory ke stažení:

Soubory ke stažení pro příjemce:

Semináře pro příjemce - Informace k ZoR a ŽoP:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 15. 3. 2019
 
Aktualizováno: 25. 2. 2021
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel