Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nová číslovaná informace ŘO OPZ pro MAS

Upozorňujeme, že řídicí orgán OPZ uveřejnil informaci č. 19 pro místní akční skupiny.

Všechny číslované informace naleznete ve složkách zde.


 
Uveřejněno: 21. 11. 2018
 
Aktualizováno: 21. 11. 2018
 
 
Určeno pro: Příjemce