Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nová informace pro Místní akční skupiny

<p> <span>Upozorňujeme, že byla uveřejněna pomůcka&nbsp;</span><span>k nastavování indikátorů&nbsp;</span><span>OPZ</span><span>&nbsp;povinných k naplnění na úrovni strategií&nbsp;</span><span>CLLD.</span> </p>


 
Uveřejněno: 10. 2. 2016
 
Aktualizováno: 27. 5. 2016