Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nová informace pro Místní akční skupiny

Upozorňujeme, že byl uveřejněn nový dokument určený MAS - Kontakty na zástupce krajských poboček ÚP ČR pro konzultace výzev a projektových záměrů v oblasti zaměstnanosti.

Všechny dokumenty pro MAS naleznete na stránce Informace pro Místní akční skupiny.


 
Uveřejněno: 7. 7. 2016
 
Aktualizováno: 7. 7. 2016
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce