Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nová výzva na podporu rovnosti žen a mužů

Upozorňujeme, že 1. 2. 2019 byla vyhlášena výzva č. 081 OPZ "Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu".

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 2. 2019 08:00

Semináře pro žadatele: 22. 2. 2019, Praha11. 3. 2019, Olomouc


 
Uveřejněno: 1. 2. 2019
 
Aktualizováno: 1. 2. 2019