Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu

Číslo: 081

Platnost od: 1. 2. 2019 08:00

Platnost do: 29. 3. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 2. 2019 08:00

Alokace v Kč: 240 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:01:39

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 1. 2. 2019
 
Aktualizováno: 6. 4. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel