Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nové dokumenty OPZ pro projekty zaměřené na další profesní vzdělávání financované jednotkovými náklady

Upozorňujeme, že byly uveřejněny nové dokumenty k vydání právního aktu a pro příjemce ve výzvách zaměřených na další profesní vzdělávání financované jednotkovými náklady.

Dokumenty k vydání právního aktu:

Dokumenty pro příjemce ve výzvě č. 043 OPZ:

Dokumenty pro příjemce ve výzvě č. 060 OPZ: 


 
Uveřejněno: 15. 12. 2016
 
Aktualizováno: 15. 12. 2016