Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nové funkcionality v IS ESF 2014+

Ve čtvrtek 7. 12. bude nasazeno několik nových funkcionalit v informačním systému IS ESF 2014+. Nová verze pokynů přináší jejich popis.

Za zmínku stojí například možnost, aby si příjemce zobrazil u jednotlivých podpořených osob přehled, zda splňují podmínky pro zařazení do výpočtu dosažené hodnoty zvoleného indikátoru. Z přehledu bude možné vyčíst, která podmínka případně splněna není (a je tedy důvodem, proč osoba do dosažené hodnoty indikátoru započtena není). Nově IS ESF 2014+ poskytuje i přehledy týkající se výpočtu dosažených hodnot indikátorů pro jednotlivé zprávy o realizaci projektu předložené v minulosti.


 
Uveřejněno: 6. 12. 2017
 
Aktualizováno: 6. 12. 2017
 
 
Určeno pro: Příjemce