Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nové výzvy MAS na sociální podnikání

Upozorňujeme na 2 nové výzvy místních akčních skupin pro oblast sociálního podnikání.


 
Uveřejněno: 8. 11. 2017
 
Aktualizováno: 8. 11. 2017
 
 
Určeno pro: Žadatel