Zpět

Překročení alokace výzvy č. 132 (dětské skupiny)

Upozorňujeme žadatele, že ve výzvě č. 132 OPZ zaměřené na vznik a provoz dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu již došlo k překročení alokace. K 1. 2. 2017 14:00 byly zaregistrovány žádosti v souhrnné hodnotě překračující 0,65 miliardy Kč.

Žadatelům, jejichž projekty uspějí v hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí a kteří poskytnou potřebnou součinnost k vydání právního aktu o poskytnutí podpory, bude poskytována podpora z OPZ až do přidělení celé alokace výzvy (350 mil. Kč), a to podle pořadí, v jakém byly žádosti o podporu předloženy v MS2014+. 


 
Uveřejněno: 1. 2. 2017
 
Aktualizováno: 1. 2. 2017
 
 
Určeno pro: Žadatel