Zpět

Prodloužení příjmu žádostí ve výzvě na sociální inovace

<p> Upozorňujeme, že u výzvy č. 024 OPZ "Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny" došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu a rovněž ke změně kontaktních údajů. </p>


 
Uveřejněno: 7. 3. 2016
 
Aktualizováno: 7. 3. 2016