Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny

Číslo: 024

Platnost od: 2. 11. 2015 08:00

Platnost do: 15. 9. 2017 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 11. 2015 00:00

Alokace v Kč: 200 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:05:15

Specifický cíl:
 • Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace

Typ výzvy: otevřená

 

Výzva je průběžná. Nemusíte čekat na termíny ukončení příjmu žádostí. Váš projekt začne být hodnocen po jeho předložení. Nicméně nejzazší datum ukončení příjmu předběžných žádostí je 28.4.2017 (12:00) a plných žádostí 15.9.2017 (12:00).

Soubory ke stažení:

Prezentace ze semináře pro příjemce:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:

Prezentace ze semináře pro žadatele:

Kreativní workshopy:

 • 2015: 27. 11. 2015 (Praha), 3. 12. 2015 (Brno), 4. 12. 2015 (Praha), 7. 12. 2015 (Praha)
 • 2016: 19. 1. 2016 (Ostrava), 27. 1. 2016 (Praha), 28. 1. 2016 (Brno); 11. 2. 2016 (Praha)

Telefonické konzultace:

 • Mgr. Petra Kottová, tel.: +420 950 192 117
 • Mgr. Štěpán Rezek, tel.: +420 221 922 634
 • LL.M  Iva Kovandová, tel.: +420 221 922 991

Osobní konzultace:

 • Od 26. ledna 2017 nabízíme osobní konzultace k inovačním záměrům pro zájemce o realizaci projektu ve výzvě č. 024 OPZ.
 • Osobní konzultace budou probíhat každý čtvrtek od 9:00 do 12:00, začátek vždy v celou hodinu, v místnosti č. 4 v budově Kartouzská 4, Praha 5.
 • Pro uskutečnění konzultace je nutné se předem registrovat na e-mailové adrese: stepan.rezek@mpsv.cz. V předmětu nebo textu e-mailu prosím uveďte preferované datum a hodinu konzultace, název organizace (žadatele) a jména osob, které se konzultace zúčastní, telefonický kontakt a případně konkrétní dotazy. Přílohou registračního e-mailu bude krátký popis inovačního řešení. Registrace je možná nejpozději do úterý daného týdne, kdy se bude konzultace konat, jinak bude konzultace automaticky zrušena. Na konzultaci inovačního řešení bude vyhrazeno 60 min. Konzultace neslouží jako návod k vyplnění inovačního záměru projektu.

Podnětné informace k podstatě sociálních inovací

Průvodce Sociální inovace pro zvídavé, odvážné a tvořivé, který navazuje na Příručku pro tvorbu a realizaci inovačních projektů,  a to ať už formou odkazů či převzetím definic, přináší čtenáři jiný pohled na věc z pozice praktiků, kteří inovace tvoří v terénu a chtějí zájemcům předat svá doporučení a zkušenosti.  Dále zde naleznete přehled výzkumných pracovišť, se kterými se žadatelé mohou propojit či Metody tvořivosti neboli praktické náměty pro hledání nových, netradičních řešení problémů.

Na facebookových stránkách "Podporujeme inovace" naleznete nejnovější informace o nás a našich výzvách,  odkazy na české i zahraniční inspirativní projekty, pozvánky na zajímavé události a mnohem více, to vše neformálně a bez úřednického žargonu.


 
Uveřejněno: 2. 11. 2015
 
Aktualizováno: 28. 3. 2018