Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Prodloužení výzvy Housing first

Upozorňujeme žadatele, že v rámci výzvy č. 108 OPZ "Podpora programu Housing First (Bydlení především)" je možné předkládat žádosti o podporu až do 31. 10. 2019 do 12:00.

Na stránce výzvy najdete přehled všech změn platných od 3. 5. 2019 i aktualizované dokumenty


 
Uveřejněno: 3. 5. 2019
 
Aktualizováno: 15. 5. 2019
 
 
Určeno pro: Žadatel