Podpora programu Housing First (Bydlení především)

Číslo: 108

Platnost od: 3. 12. 2018 00:00

Platnost do: 31. 10. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 4. 1. 2019 08:00

Alokace v Kč: 150 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:04:56

Specifický cíl:
  • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 3. 12. 2018
 
Aktualizováno: 4. 12. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel