Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Prodloužení výzvy na efektivní veřejnou správu

Upozorňujeme, že projekty ve výzvě č. 025 OPZ je možné předkládat až do 30. 6. 2020.

Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu včetně justice a státní příspěvkové organizace.


 
Uveřejněno: 18. 12. 2019
 
Aktualizováno: 18. 12. 2019
 
 
Určeno pro: Žadatel