Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

Specifický cíl: Specifickým cílem výzvy č. 025 "Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy" je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a služebního zákona.

Číslo: 025

Platnost od: 9. 9. 2015 8:00

Platnost do: 31. 12. 2019 23:59

Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa

Prioritní osa: Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace

Typ výzvy: otevřená

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 16. 9. 2015.

Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu včetně justice a státní příspěvkové organizace.

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 1. 9. 2015
 
Aktualizováno: 14. 3. 2017