Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Prodloužení výzvy na nová řešení ve veřejné sféře

Upozorňujeme, že ve výzvě č. 082 byl prodloužen termín pro předkládání plných žádostí do 16. 12. 2019 12:00.

Upozorňujeme, že plné žádosti mohou předkládat pouze ti žadatelé, kteří předložili do 30. 9. 2019 předběžnou žádost, která jim byla schválena. 


 
Uveřejněno: 8. 11. 2019
 
Aktualizováno: 8. 11. 2019
 
 
Určeno pro: Žadatel