Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře

Číslo: 082

Platnost od: 24. 12. 2017 08:00

Platnost do: 16. 12. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 1. 2018 04:00

Alokace v Kč: 200 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:05:47

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Ve výzvě 82 hledáme projekty, které řeší přetrvávající nebo hrozící  společenské problémy, které se doposud v České republice nepodařilo vyřešit. Chceme vás podpořit při navrhování, rozvíjení, ověřování a prosazování nových přístupů k řešení těchto problémů. Klademe důraz na:

  • Partnerství a tvorbu řešení v úzké spolupráci s relevantními aktéry. Ať už se jedná o veřejnou správu nebo cílovou skupinu, pro kterou řešení připravujete, je důležité, aby byli vašimi plnohodnotnými partnery a aby se na vývoji řešení podíleli.
  • Evaluaci. Je třeba, abyste věrohodně ověřili a prokázali, zda Vaše řešení funguje či nefunguje a za jakých podmínek. V této výzvě klademe na evaluaci vysoké nároky. Cílem evaluace projektu je kauzální ověření dopadu intervence na cílovou skupinu.
  • Advokační práci. Prosazování nových řešení není jednoduché. Kromě toho, že by Vám k prosazení mělo napomoci dobré ověření fungování a spolupráce s klíčovými aktéry, chceme abyste na možnost dalšího využití řešení mysleli po celou dobu projektu a podporujeme a vyžadujeme promyšlenou advokační práci. 

 

Zvažujete, zda podat projekt do výzvy 82? Pokud ano, zkuste si udělat následující test, který Vám pomůže zjistit, zda je projekt do této výzvy vhodný. 

Soubory ke stažení:

Seminář pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 24. 12. 2017
 
Aktualizováno: 7. 5. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel