Zpět

Provoz dětských skupin ve stavu nouze

Vzhledem k častým dotazům zveřejňujeme stanovisko Řídicího orgánu OPZ pro projekty dětských skupin, podpořených formou zjednodušeného vykazování výdajů.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR vyhodnotil Řídicí orgán OPZ možné dopady na provoz dětských skupin financovaných z OPZ a přichází s řešením, které umožní provozovatelům uhradit vynaložené náklady i při přerušení nebo omezení jejich provozu.

Princip výpočtu podpory na provoz dětských skupin hrazených z OPZ se provádí na základě dosažené obsazenosti dětské skupiny. Obsazenost se vyhodnocuje za období 6 měsíců, protože takto nastavená délka zajistí očištění údaje o obsazenosti od dočasných výkyvů (způsobených např. nemocností dětí v zimním období či dovolenými v období letních prázdnin). Pro výpočet obsazenosti dětské skupiny není relevantní, zda zařízení péče o děti bylo či nebylo daný den otevřeno, ale rozhodující je počet půldnů strávených dětmi v dětské skupině a počet pracovních dní (přičemž každý den znamená 2 půldny) podle běžného nastavení fondu pracovní doby v České republice.

Dle kap. 4.1.3 Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu zařízení péče o děti předškolního věku je možné snížit počet pracovních dnů použitý pro výpočet obsazenosti o ty dny, po které bylo zařízení zavřeno buď z předem nepředvídatelných důvodů, např. karanténa apod., anebo z předem ohlášených technických důvodů, jejichž příčina není na straně příjemce podpory a tyto důvody je možné doložit. Maximálně je však z těchto důvodů možné snížit počet pracovních dnů použitý pro výpočet obsazenosti o 31 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Za předem nepředvídatelné důvody lze také považovat mimořádná opatření související s epidemiologickou situací v České republice způsobenou koronavirem, která mohou vést k úplnému uzavření dětských skupin anebo k omezení jejich provozu:

  • Pokud dojde k uzavření dětské skupiny, pak se sníží počet pracovních dnů použitý pro výpočet obsazenosti o ty pracovní dny, ve kterých nebude dětská skupina v provozu v návaznosti na přijatá opatření související s epidemiologickou situací v ČR.  
  • V případě, že provozovatel dětské skupiny omezí provoz, pak se může rozhodnout, zda sníží počet pracovních dnů použitých pro výpočet obsazenosti o ty pracovní dny, ve kterých fungovala dětská skupina pouze v omezeném režimu z důvodu epidemiologické situace, anebo do výpočtu zařadí všechny pracovní dny, tedy včetně období mimořádných opatření. (V případě omezení provozu je tedy na provozovateli dětské skupiny, aby si vyhodnotil dopad přijatých opatření na obsazenost provozované dětské skupiny, a zvolil tak vhodné řešení).

Z výpočtu obsazenosti lze vyjmout pracovní dny počínaje 11. 3. 2020, kdy došlo k přerušení výuky na školách.


 
Uveřejněno: 17. 3. 2020
 
Aktualizováno: 30. 3. 2020
 
 
Určeno pro: Příjemce