Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Registr smluv a projekty OPZ

Upozorňujeme, že na portálu OPZ jsou nově k dispozici dokumenty týkající se registru smluv.

Vzory mohou být relevantní v případech, kdy příjemce podpory, který má na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejňovat smlouvy/objednávky v registru smluv, zveřejnění v souladu s tímto zákonem nezajistil

Dokumenty naleznete na stránce https://www.esfcr.cz/vzory-pro-zadavaci-vyberova-rizeni-opz


 
Uveřejněno: 5. 2. 2019
 
Aktualizováno: 5. 2. 2019
 
 
Určeno pro: Příjemce