Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Revize řídicí dokumentace účinná od 1. 5. 2017

Upozorňujeme žadatele a příjemce OPZ, že od 1. 5. 2017 budou platné nové verze několika metodických dokumentů. Uveřejněny byly k dnešnímu dni.

Všechny dokumenty OPZ pro žadatele a příjemce naleznete na https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz


 
Uveřejněno: 26. 4. 2017
 
Aktualizováno: 26. 4. 2017
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce