Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Semináře pro žadatele k výzvě č. 015 OPZ (říjen + listopad, Praha)

<p> <span>Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů</span><span>&nbsp;<span class= "highlight_dict_words"><span class="h_word" title= "Evropský sociální fond je strukturální fond EU s posláním rozvíjet zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost a podporovat sociální začleňování osob a rovné příležitosti se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.">ESF</span></span>&nbsp;</span><span>- zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na semináře pro žadatele k výzvě č. 015</span><span>&nbsp;<span class= "highlight_dict_words"><span class="h_word" title= "Operační program Zaměstnanost, jeden z operačních programů ESF v období 2014-2020.">OPZ</span></span></span><span>Podpora sociálního podnikání.</span> </p>

Termíny a místa konání:

  • 7. 10. 2015 od 10 do 13 hodin, MPSV ČR, Na Poříčním právu 1, Praha 2, zasedací místnost 2p. „Skleněná hala“
  • 4. 11. 2015 od 10 do 13 hodin, budova MPSV ČR, Karlovo náměstí 1, Praha 1, zasedací místnost č. 36 – přízemí

Kontaktní osoba: Marika Bráchová, marika.brachova@mpsv.cz.

PRAVIDLA PRO REGISTRACI:

  • Registrační formulář naleznete ZDE.
  • Výzva je určena výhradně žadatelům ve výzvě č.015 OPZ (pracovníci poradenských agentur se nemohou účastnit).
  • Z každé organizace se může z kapacitních důvodů účast pouze 1 osoba (duplicitní registrace budou rušeny).

Občerstvení nebude zajištěno.


 
Uveřejněno: 14. 10. 2015
 
Aktualizováno: 14. 10. 2015