Podpora sociálního podnikání

Číslo: 015

Platnost od: 17. 8. 2015 08:00

Platnost do: 30. 11. 2015 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 9. 2015 00:00

Alokace v Kč: 100 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:03:11

Specifický cíl:
  • Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:
  • 26. 8. 2015, 2. 9. 2015, 9. 9. 2015, 16. 9. 2015, 23. 9. 2015, 30. 9. 2015, 7. 10. 2015, 4. 11. 2015 v Praze
  • pravidla registrace a registrační formulář ZDE

Další informace:

  • Informace k investiční podpoře sociálních podniků v rámci IROP jsou zveřejněny zde


 
Uveřejněno: 17. 8. 2015
 
Aktualizováno: 13. 6. 2017