Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Ukončení příjmu žádostí ve výzvě č. 035 OPZ

<p> <span>Upozorňujeme, že 8. 1. 2016 ve 14:00 byl&nbsp;ukončen příjem žádostí ve výzvě č. 035</span><span>&nbsp;<span class="highlight_dict_words"><span class="h_word" title= "Operační program Zaměstnanost, jeden z operačních programů ESF v období 2014-2020.">OPZ&nbsp;</span></span></span><span>"Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu". Důvodem je významné překročení</span><span>&nbsp;<span class="highlight_dict_words"><span class="h_word" title= "Objem finančních prostředků určený pro danou prioritní osu, oblast podpory či výzvu.">alokace</span></span></span><span>výzvy již přijatými žádostmi.&nbsp;</span> </p>


 
Uveřejněno: 8. 1. 2016
 
Aktualizováno: 8. 1. 2016