Zpět

Ukončení příjmu žádostí ve výzvě č. 035 OPZ

<p> <span>Upozorňujeme, že 8. 1. 2016 ve 14:00 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě č. 035</span><span> <span class="highlight_dict_words"><span class="h_word" title= "Operační program Zaměstnanost, jeden z operačních programů ESF v období 2014-2020.">OPZ </span></span></span><span>"Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu". Důvodem je významné překročení</span><span> <span class="highlight_dict_words"><span class="h_word" title= "Objem finančních prostředků určený pro danou prioritní osu, oblast podpory či výzvu.">alokace</span></span></span><span>výzvy již přijatými žádostmi. </span> </p>


 
Uveřejněno: 8. 1. 2016
 
Aktualizováno: 8. 1. 2016