Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Ukončení příjmu žádostí ve výzvě č. 036 OPZ

<p> Upozorňujeme, že 9. 12. ve 14:00 byl&nbsp;ukončen příjem žádostí ve výzvě č. 036 OPZ "Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze". Důvodem je významné překročení alokace výzvy již přijatými žádostmi.&nbsp; </p>


 
Uveřejněno: 4. 12. 2015
 
Aktualizováno: 4. 12. 2015