Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze

Specifický cíl: Specifickým cílem výzvy č. 036 "Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze" je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Číslo: 036

Platnost od: 11. 11. 2015 12:00

Platnost do: 9. 12. 2015 14:00

Investiční priorita: 1.2 Rovnost žen a mužů

Prioritní osa: Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

 

UPOZORNĚNÍ: 26.1. 2016 bylo schváleno navýšení výzvy na 213 000 000 Kč, tj. podpořeno bude všech 63 žádostí, které úspěšně prošly procesem formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Tato fáze kontroly již byla ukončena. Žadatelé, kteří byli zařazeni mezi náhradní projekty, budou v nejbližší době osloveni prostřednictvím depeše v IS KP14+.

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Osobní konzultace:

Osobní konzultace jsou možné každou středu počínaje 2. prosincem 2015, doba trvání jedné konzultace je omezena na 30 minut. Doporučujeme zaslat dotazy či alespoň témata konzultace předem, aby se projektoví manažeři mohli na schůzky připravit. Na konzultace se registrujte prostřednictvím tabulky zde, případně se obraťte na Ing. Annu Ficovou (anna.ficova@mpsv.cz) nebo Mgr. Ilonu Johnovou Koukalovou (ilona.johnova@mpsv.cz).


 
Uveřejněno: 10. 11. 2015
 
Aktualizováno: 23. 9. 2016