Zpět

Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 060 OPZ

Ze strany Řídicího orgánu byla prověřena příčina technického problému při podávání žádostí do výzvy č. 060 „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji“ dne 3.10.2016 a ve spolupráci s dodavatelem MS2014+ byl celý proces podávání žádostí podrobně zmapován.

Z důvodu nestandardního chování MS2014+ v době od 9:20 do 9:35, které vedlo k nejasnostem ohledně pořadí finalizace žádostí, a s ohledem na zachování principu transparentnosti a rovného zacházení bylo rozhodnuto o navýšení alokace výzvy tak, aby mohly být uspokojeny všechny projekty předložené do 9:35:59, pokud splní podmínky formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti. (V 9:35:09 byl zaznamenán poslední případ vícenásobného zaregistrování žádosti vedoucí k nejasnému pořadí doručení žádosti vyhlašovateli a od té doby se už systém choval standardně.)


 
Uveřejněno: 10. 10. 2016
 
Aktualizováno: 10. 10. 2016
 
 
Určeno pro: Žadatel