Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vyhlášení výzev OPZ na implementaci vládní strategie rovnosti žen a mužů

<p> <span title="Realizace, uskutečnění. ">Upozorňujeme, že 1. září 2015 byly vyhlášeny výzvy č. 027 a 028</span><span title="Realizace, uskutečnění. ">&nbsp;<span title="Realizace, uskutečnění. "><span title= "Realizace, uskutečnění. ">OPZ</span></span>&nbsp;</span><span title="Realizace, uskutečnění. ">na i</span><span title="Realizace, uskutečnění. ">mplementaci</span><span title="Realizace, uskutečnění. ">&nbsp;Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020.</span> </p>

Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, veřejné výzkumné instituce, kraje, obce. 

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 21. 8. 2015.


 
Uveřejněno: 28. 8. 2015
 
Aktualizováno: 28. 8. 2015