Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vyhlášení výzvy č. 084

Upozorňujeme na novou výzvu č. 084 OPZ Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR II., která byla vyhlášena 8. 1. 2018.

Projektové žádosti je možné předkládat od 17. 1. 2018 09:00 do 23. 4. 2018 12:00.

Veškeré informace naleznete na stránce výzvy


 
Uveřejněno: 8. 1. 2018
 
Aktualizováno: 3. 1. 2018
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel