Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR II.

Číslo: 084

Platnost od: 8. 1. 2018 09:00

Platnost do: 23. 4. 2018 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 1. 2018 09:00

Alokace v Kč: 130 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:00:21

Specifický cíl:
  • Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
    Investiční priorita:
  • 1.1 Přístup k zaměstnání
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů – zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Seminář pro žadatele:

Seminář pro příjemce:


 
Uveřejněno: 8. 1. 2018
 
Aktualizováno: 15. 1. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel