Zpět

Vyhlášení výzvy na podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Upozorňujeme, že dne 25. 10. 2016 byla vyhlášena výzva č. 064 OPZ, jejímž cílem je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 26.10.2016 v 6:00 hod.

Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi a kraji, dobrovolné svazky obcí a poskytovatelé sociálních služeb. 

Alokace: 400 000 000 Kč

Veškeré podrobnosti najdete na stránce výzvy č. 064.


 
Uveřejněno: 25. 10. 2016
 
Aktualizováno: 25. 10. 2016
 
 
Určeno pro: Žadatel