Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva)

Číslo: 064

Platnost od: 25. 10. 2016 07:00

Platnost do: 4. 1. 2017 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 10. 2016 06:00

Alokace v Kč: 400 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:03:46

Specifický cíl:
  • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

UPOZORNĚNÍ (4. 1. 2017): Ing. Marcel Mareš již není kontaktní osobou výzvy, s případnými dotazy se proto prosíme obracejte pouze na další kontaktní osoby uvedené ve výzvě.

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 25. 10. 2016
 
Aktualizováno: 9. 8. 2017
 
 
Určeno pro: Žadatel