Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vyhlášení výzvy na podporu budování kapacit nestátních neziskových organizací

<p> Upozorňujeme, že 19. listopadu 2015 byla vyhlášena&nbsp;výzva&nbsp;č. 041&nbsp;OPZ&nbsp;na podporu budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. </p>

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. 12. 2015.


 
Uveřejněno: 26. 10. 2015
 
Aktualizováno: 26. 10. 2015