Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vyhlášení výzvy na podporu procesu transformace pobytových služeb

<p> Upozorňujeme, že 20. října 2015 byla vyhlášena&nbsp;výzva&nbsp;č. 037&nbsp;OPZ&nbsp;na podporu&nbsp;procesu transformace pobytových služeb a podporu služeb komunitního typu vzniklých po transformaci. </p>

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. 11. 2015.

Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb a obce.


 
Uveřejněno: 6. 10. 2015
 
Aktualizováno: 6. 10. 2015