Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Číslo: 037

Platnost od: 20. 10. 2015 08:00

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2015 00:00

Alokace v Kč: 100 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:04:30

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Upozorňujeme žadatele, že konzultace budou ukončeny ve středu 23. 12. 2015 v 15.00. V období od 28. 12. 2015 do 31. 12. 2015 lze využít pouze telefonických konzultací.  Berte, prosím, tuto skutečnost při přípravě vaší žádosti o finanční podporu na vědomí.

Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb a obce.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 20. 10. 2015
 
Aktualizováno: 13. 6. 2017