Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Specifický cíl: Specifickým cílem výzvy č. 037 "Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci" je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Číslo: 037

Platnost od: 20. 10. 2015 8:00

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám

Prioritní osa: Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

 

Upozorňujeme žadatele, že konzultace budou ukončeny ve středu 23. 12. 2015 v 15.00. V období od 28. 12. 2015 do 31. 12. 2015 lze využít pouze telefonických konzultací.  Berte, prosím, tuto skutečnost při přípravě vaší žádosti o finanční podporu na vědomí.
 
Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. 11. 2015.
Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb a obce.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 6. 10. 2015
 
Aktualizováno: 6. 9. 2016