Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vyhlášení výzvy na projekty veřejné správy zaměřené na inovace

<p> Upozorňujeme, že 2. listopadu 2015 byla vyhlášena&nbsp;výzva&nbsp;č. 018&nbsp;OPZ&nbsp;na podporu projektů veřejné správy zaměřených na inovace v tematických oblastech&nbsp;<span title= "Operační program Zaměstnanost, jeden z operačních programů ESF v období 2014-2020.">OPZ.</span> </p>

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 16. 11. 2015.

Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, kraje.


 
Uveřejněno: 2. 11. 2015
 
Aktualizováno: 2. 11. 2015