Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ

Číslo: 018

Platnost od: 2. 11. 2015 10:00

Platnost do: 31. 3. 2020 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 11. 2015 00:00

Alokace v Kč: 463 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:05:08

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Podnětné informace k podstatě sociálních inovací

Zde naleznete doporučené studijní materiály. Průvodce Sociální inovace pro zvídavé, odvážné a tvořivé, který navazuje na Příručku pro tvorbu a realizaci inovačních projektů,  a to ať už formou odkazů či převzetím definic, přináší čtenáři jiný pohled na věc z pozice praktiků, kteří inovace tvoří v terénu a chtějí zájemcům předat svá doporučení a zkušenosti.  Dále zde naleznete přehled výzkumných pracovišť, se kterými se žadatelé mohou propojit či Metody tvořivosti neboli praktické náměty pro hledání nových, netradičních řešení problémů.

Na facebookových stránkách "Podporujeme inovace" naleznete nejnovější informace o nás a našich výzvách,  odkazy na české i zahraniční inspirativní projekty, pozvánky na zajímavé události a mnohem více, to vše neformálně a bez úřednického žargonu.


 
Uveřejněno: 2. 11. 2015
 
Aktualizováno: 16. 3. 2020