Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vyhlášení výzvy OPZ na podporu efektivní veřejné správy

<p> Upozorňujeme, že 9. září 2015 byla vyhlášena&nbsp;výzva&nbsp;č. 025&nbsp;OPZ pro projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy. </p>

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 16. 9. 2015.

Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu včetně justice a státní příspěvkové organizace.


 
Uveřejněno: 1. 9. 2015
 
Aktualizováno: 1. 9. 2015