Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vyhlášení výzvy pro MAS

<p> Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. 047 OPZ pro <span class= "highlight_dict_words"><span class="h_word" title= "Místní akční skupiny navrhují a provádí strategii komunitně vedeného místního rozvoje.">MAS</span></span> na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje. </p>

Výzva je otevřená pro projekty předkládané v rámci příslušného programového rámceOPZ příslušné SCLLD, projekty soutěží v rámci příslušné integrované strategie.


 
Uveřejněno: 29. 4. 2016
 
Aktualizováno: 29. 4. 2016