Zpět

Výzva pro uchazeče o práci externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ

<p> Řídící orgán OPZ vyzývá uchazeče, kteří mají zájem o výkon funkce externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ, k registraci v souladu s požadavky uvedenými v Podmínkách náboru hodnotitelů OPZ. </p>

Oblasti nabírající hodnotitele

  • investiční priorita 1.2 (rovnost žen a mužů)
  • investiční proorita 1.3 (adaptabilita pracovní síly)
  • investiční priorita 2.2/specifický cíl 2.2.2

Pro specifický cíl (SC) 2.2.2 jsou hledáni hodnotitelé se zkušeností z oblasti zdravotnictví.  SC 2.2.2  prioritní osy 2 OPZ směřuje do oblasti zdravotnictví jako celku. Podporovanými aktivitami jsou oblast postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků, zavádění zdravotní péče ve vybraných oborech, kde tato péče nebyla poskytována nebo je obtížně dostupná, vytváření regionálních center zdraví, realizace screeningových programů apod., a v neposlední řadě i transformace psychiatrické péče. Pro práci hodnotitele projektových žádostí s vazbou na SC 2.2.2 jsou zásadním předpokladem znalosti z oblasti zdravotnictví.

Podmínky registrace hodnotitelů

Kontaktní osoba pro nábor hodnotitelů: Ing. Šárka Tkadlecová, hodnotitele.opz@mpsv.cz.

Registrace je otevřena  od 22. 1. 2016 do 12. 2. 2016. Následně bude registrace pozastavena.

  • Podmínky náboru hodnotitelů jsou uvedeny v dokumentu ZDE
  • Seznam doporučené literatury k testu odborných znalostí pro uchazeče o práci hodnotitele jsou uvedeny v dokumentu ZDE
  • Registrační formulář pro uchazeče o práci hodnotitele naleznete ZDE

 
Uveřejněno: 20. 1. 2016
 
Aktualizováno: 20. 1. 2016