Zpět

Vzor tabulky pro vyúčtování výdajů vzniklých poskytovatelům sociálních služeb

U výzev č. 005, 006, 007 a 039 je nově k dispozici nezávazný vzor / formulář „Vyúčtování výdajů“.

Zveřejnění vzoru souvisí s novou povinností (účinnou od 25. 5. 2018), která je relevantní pro projekty, v rámci kterých příjemci přerozdělují finance projektu prostřednictvím dotačního řízení na další subjekty (mimo partnery). Nové pravidlo stanovuje, že v žádosti o platbu musí být výdaje dotovaných subjektů prokazovány v tabulkách s vyúčtováním výdajů, které jednotlivé subjekty příjemci předložily. Pravidla obsahují minimální obsah těchto vyúčtování. Vzor tabulky je připraven na základě tohoto minimálního povinného obsahu.

  • tabulka ke stažení
  • výzva č. 005 (Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb)
  • výzva č. 006 (Průběžná výzva pro hl. m. Prahu - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb)
  • výzva č. 007 (Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)
  • výzva č. 039 (Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové)

 
Uveřejněno: 21. 5. 2018
 
Aktualizováno: 22. 5. 2018
 
 
Určeno pro: Příjemce