Zpět

Speciální stránky Záměru podpory diverzity a flexibility pracovního prostředí

Dovolujeme si Vás upozornit, že za účelem vyšší informovanosti zájemců a pro zlepšení efektivity komunikace mezi ŘO a zájemci, byly vytvořeny speciální stránky ZÁMĚRU PODPORY DIVERZITY A FLEXIBILITY PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ, jakožto jedné z plánovaných podpor v rámci OPZ+.

Stránky obsahují informace, jako jsou zamýšlené podporované aktivity, cílové skupiny, kontakty, zajímavé články a v neposlední řadě i kalendář plánovaných akcí a seminářů. Odkaz

Cílem je rozvíjet veřejnou diskuzi o věcném nastavení programu zaměřeného na nestereotypní volbu povolání, pomoc zaměstnavatelům vytvořit podmínky umožňující zaměstnávání a kariérní růst rodičů s malými dětmi, větší diverzitu ve firmách a zastoupení žen ve vedoucích pozicích. Vyhlášení lze očekávat od poloviny roku 2022.

Budeme velice rádi za Vaše názory nebo náměty např. na:

•  skladbu témat podpory - máte-li návrhy na další okruhy podpory, uvítáme připojení odkazu
   na výzkumy, studie, evaluace, úspěšné projekty apod., které zařazení nového tématu odůvodní,

•  aktivity spadající do zvolených okruhů, ideálně i s odkazem na jejich úspěšnou realizaci,

•  doporučení způsobu šíření informací o zamýšlené podpoře mezi firmami,

•  cokoli dalšího relevantního, co posune téma rovných příležitostí dále.

 

V případě vašeho zájmu o danou tématiku stačí kliknout na tlačítko „Chci vědět více“ a my se Vám co nejrychleji rádi ozveme.

Těšíme se na diskuzi i budoucí spolupráci.

 

Oddělení projektů rovnosti žen a mužů I


 
Uveřejněno: 17. 12. 2021
 
Aktualizováno: 17. 12. 2021
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce, Dodavatel, Média