Zpět

Výjimky při realizaci aktivit v projektech OPZ od 1. 1. 2021

Řídicí orgán OPZ informuje příjemce o aktualizaci dokumentů s výjimkami spojenými s realizací projektů od 1. 1. 2021.

  1. Výjimky týkající se realizace aktivit v projektech podpořených z OPZ obsahující:
  • Výjimka pro tzv. bagatelnost podpory a rozšíření možnosti realizace aktivit také v elektronické a telefonické formě
  • Výjimka pro realizaci vzdělávacích kurzů v projektech s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání (umožňující realizaci vzdělávacích akcí také v elektronické formě)
  • Dochází k zpřesnění textace v části B) a k nastavení účinnosti od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.
  1. Výjimka pro plány aktivit určená pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání
  • Byla upravena textace a nastavena účinnost od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021.

Všechna pravidla pro žadatele a příjemce včetně výjimek jsou dostupné v dokumentech.


 
Uveřejněno: 14. 12. 2020
 
Aktualizováno: 14. 12. 2020
 
 
Určeno pro: Příjemce