1) Pokud má firma sídlo v Praze a zaměstnance mimo Prahu i v Praze, smí do projektu zahrnout pouze zaměstnance mimopražské?

 

Ano, do cílové skupiny výzvy č. 35 spadají zaměstnanci ze všech regionů, mimo hl.m.Prahu. Rozhodující je místo výkonu práce.

 

2) Je možné v rámci projektu vzdělávat také zaměstnance, kteří jsou momentálně na mateřské či rodičovské dovolené, aby byl pro ně následně snazší návrat na trh práce?

 

Ano, pokud mají pracovní smlouvu nebo DPP nebo DPČ.

 

3) Pokud má žadatel sídlo v jednom kraji a cílová skupina, tedy zaměstnanci žadatele, mají místo výkonu práce v kraji jiném, tak žadatel patří do regionálního či nadregionálního projektu?

 

Pro určení, zda se jedná o projekt regionální nebo nadregionální, je důležité, odkud pochází cílová skupina. Pokud cílová skupina pochází pouze z jednoho regionu, jedná se o regionální projekt, pokud pochází ze dvou a více regionů, jedná se o projekt nadregionální.

 

4) Může se zúčastnit kurzů jednatel, který není zaměstnancem ?

 

Ne, do cílové skupiny spadají pouze zaměstnanci žadatele, tj. osoby, které mají pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ.

 

5) Lze do projektu na vzdělávání zahrnout i zaměstnance, kteří budou přijati až po zahájení realizace projektu?

 

V rámci výzvy „Školení je šance“ jsou podporovanou cílovou skupinou zaměstnanci žadatele (případně partnera), tj. osoby, které mají uzavřenou pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ. Školení realizovaná v rámci projektu se tedy mohou účastnit pouze tyto osoby bez ohledu na to, kdy s nimi bude uzavřen pracovní poměr. Počet proškolených zaměstnanců je třeba zohlednit při stanovení výše monitorovacích indikátorů.

 

6) Zaměstnáváme cizince, můžeme je zařadit do projektu?

 

Ano, pokud mají pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ.

 

7) Mohou být v rámci projektu školeni i cizinci, kteří jsou zaměstnáni v našem podniku?

 

Ano, pokud mají pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ a místo výkonu práce mají na území ČR, s výjimkou hlm. Prahy.

 

8) Může firma v rámci programu Školení je šance vzdělávat i zaměstnance své organizační složky, která je na Slovensku?

 

Ne, cílová skupina musí mít místo výkonu práce na území ČR, mimo hlavního města Prahy.

 

9) V již zodpovězených dotazech uvádíte, že je možné školit cizince mající prac. smlouvu, DPČ/DPP a místo výkonu práce na území ČR (mimo Prahu). A zároveň ve vztahu k posuzování typu projektu odpovídáte, že rozhodující je odkud pochází cílová skupina. Pokud tedy žadatel zaměstnává občany ČR (pocházející z jednoho kraje) a cizince, je to posuzován tak,  že cílová skupina pochází ze dvou regionů a jedná se tedy o nadregionální projekt?

 

 

Při posuzování místa dopadu projektu není určující trvalé bydliště členů zapojené cílové skupiny, ale místo pracoviště. Tedy i v případě, že v CS např. v Mladé Boleslavi jsou lidé s bydlišti v různých regionech či dokonce zemích, jedná se stále o projekt regionální. O projekt nadregionální by se jednalo v případě, že by žadatel např. podnikal ve Středočekém kraji, pobočku měl v Jihomoravském a chtěl žádat na zaměstnance z obou regionů.

 

 

 

 

 

 

 

Průběžně aktualizováno – 6.4., 14.4., 20.4., 27.4., 4.5., 1.6., 8.6, 23.6., 7.7., 17.8. 2009