Zpět

Seminář pro příjemce k závěrečné monitorovací zprávě ve výzvách č. 76, 77 a č. 88

Seminář pro příjemce k závěrečné monitorovací zprávě ve výzvách č. 76, 77 a č. 88

Ministerstvo práce a sociálních věcí,  odbor realizace ESF ve spolupráci s externím administrátorem řídícího orgánu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro oblasti podpory 3.4 a 5.1 si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k závěrečné monitorovací zprávě ve výzvách č. 76, 77 a 88.

Termín konání:  1. 10. 2014 od 9:00 do 12:30 hod

Místo konání: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Tematické zaměření semináře:

  • Seminář je zaměřen na specifika závěrečné monitorovací zprávy, předkládání inovovaných produktů, vyplnění finančního vypořádání po ukončení projektu, doložení čestného prohlášení k nezpůsobilým výdajům a nejčastější chyby příjemců v závěrečných monitorovacích zprávách, které jsou příčinou jejich opětovného vracení k přepracování.
  • V závěru semináře bude též prostor pro individuální dotazy ohledně Vašich projektů.

 

Postup pro registraci účastníků:

  • přihlášku na seminář zasílejte ve formě vyplněné excelovské tabulky, jejíž vzor naleznete zde, na adresu podpora34-51@ea-oplzz.cz, do předmětu prosím uveďte "PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ“.Přijetí přihlášky na seminář Vám bude zpětně potvrzeno e-mailem.
  • přihlásit se může vždy jedna osoba za organizaci příjemce. Kapacita semináře je omezena. Přednostně budou oslovováni příjemci, jejichž projekt končí v období před konáním semináře. Rozpis oslovovaných příjemců naleznete níže, viz další termíny seminářů.  

REGISTRACE PROBÍHÁ DO STŘEDY 24. 9. 2014 DO 12:00 HODIN.

 

Další termíny seminářů pro příjemce k závěrečné monitorovací zprávě:

  • listopad 2014 (termín ukončení realizace projektů listopad až prosinec 2014).
  • 1. čtvrtletí roku 2015 (termín ukončení realizace projektů leden až červen 2015).

Trvání akce: 1. 10. 2014  11:00  — 1. 10. 2014  14:30 
 
Vytvořeno: 5. 9. 2014
 
Aktualizováno: 11. 9. 2014